Visie op Wereldburgerschap

De Admiraal de Ruyterschool is een hechte waardengemeenschap, een mini-samenleving, die trots de diversiteit van onze buurt weerspiegelt. Ons streven is om elke leerling een inspirerende en uitdagende omgeving te bieden, waarbij we niet alleen focussen op het vergaren van kennis, maar ook actief bijdragen aan de vorming van wereldburgers zodat zij voorbereid zijn op de complexe wereld van vandaag en morgen. Wij koesteren de identiteit en diversiteit van onze leerlingen en leren hun harmonieus samen te leven, met waardering voor verschillen in denkwijze, ideologie, afkomst, gezinsvormen en gender. De school heeft als uitgangspunt dat het waarderen van die buitenschoolse kennisbronnen, waaronder meertaligheid, het onderwijs verrijkt.

Wereldburgerschap, betekent voor ons, actieve deelname aan de lokale, nationale en mondiale samenleving met respect voor de kernwaarden van gelijkwaardigheid, verbondenheid, verantwoordelijkheid en veiligheid. Deze principes vormen de basis van ons (burgerschaps)onderwijs. Wij begrijpen dat we als school, gezien onze superdiverse populatie, een sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben en dat we een cruciale rol spelen in het mede-opvoeden van onze leerlingen tot bewuste en betrokken wereldburgers.

Onze aanpak omvat zowel kennisoverdracht door middel van thematische onderwerpen, zoals identiteit, mensenrechten en democratie, als praktische toepassingen in de vorm van oefeningen in samenwerking, conflictoplossing, discussie en empathie. Het is voor ons essentieel dat elke leerling de ruimte krijgt om een eigen mening te vormen, rekening houdend met anderen, en dat het ontwikkelen van eigen verantwoordelijkheid hierbij centraal staat. Dit alles vindt plaats binnen de context van respectvol samenleven en valt onder de paraplu van wereldburgerschap.

We verliezen niet uit het oog dat onze leerlingen, ondanks hun rol als toekomstige wereldburgers, ook kind zijn. Daarom nemen we de verantwoordelijkheid om wereldproblemen op een genuanceerde manier over te brengen, rekening houdend met de leeftijd en belevingswereld van de leerlingen.

 Wereldburgerschapscirkel

Onze aanpak

Ons thematisch onderwijs (DaVinci) en de verscheidenheid aan sociale interventies vormen de hoofdmoot van ons (wereld)burgerschapsonderwijs.

Diverse activiteiten, excursies, projecten en lessen gericht op wereldburgerschap koppelen we zo mogelijk aan lopende thema’s in de klassen of komen volgens een vaste cyclus aan bod. Aan het eind van een schooljaar wordt de burgerschapsagenda voor het schooljaar daarop opnieuw vastgesteld. Voorspelbaarheid, routine en haalbaarheid zijn daarin belangrijk. Dat betekent dat er ieder schooljaar zoveel mogelijk wordt vastgehouden aan een vaste opzet en dat de activiteiten goed verspreid zijn over het schooljaar i.v.m. de werkdruk van de leerkracht.

In de jaarkalender/planning worden jaarlijks alle activiteiten ingepland. De meeste activiteiten komen jaarlijks in dezelfde periode langs. Die maanden/periodes staan daar dan achter genoteerd.

Historisch gezien is de Admiraal de Ruyterschool een protestant-christelijke basisschool. Tegenwoordig uit zich dat alleen nog aan het expliciet vieren van de feesten Sinterklaas, Kerst en Pasen. Andere feesten vieren wij niet. Wij staan wel bij deze feesten stil.

We relateren alles dat wat we doen aan de wereldburgerschap-cirkel van Fawaka. Wij hebben de onderstaande vier geclusterde categoriëen uit de wereldburgerschap-cirkel gehaald:

 • Identiteit en diversiteit & inclusie;
 • Wereldperspectieven, ongelijkheid & solidariteit en vrede & conflict;
 • Globalisering & verbinding, duurzame ontwikkeling en technologie & mediawijsheid;
 • Democratie, macht, vrijheid & gelijkheid en mensenrechten.

  Identiteit en diversiteit & inclusie

 • Buitenschoolse kennisbronnen aanpak (Funds of Knowledge) (september en januari)
 • Inzet van ouders t.a.v een specifiek beroep, talent of specifieke kennis (hele jaar door)
 • Aanbod van wisselende leskisten gericht op religie en ideologie (maart en juni)
 • Projecten in de school gericht op identiteit, diversiteit en inclusie (denk aan: Ancestors unKnown en Stichting in mijn Buurt) (geen vaste periode)
 • Inclusiviteit in de schoolbibliotheek en in knutselmaterialen (huidskleurpotloden, divers gekleurd papier)
 • Seksuele vorming: seksualiteit en seksuele diversiteit (paarse vrijdag)
 • Waardering van meertaligheid; een meertalige aanpak in school  

Wereldperspectieven, ongelijkheid & solidariteit en vrede & conflict

 • Diverse sociale interventies, zoals PBS en KIVA
 • Excursies gekoppeld aan ons thematisch onderwijs
 • Aandacht voor de naamgever van de school in de bovenbouw. Wie was Michiel de Ruyter? Wat heeft hij betekent? Wat was zijn rol in de slavenhandel?
 • 10x meer geschiedenis, aangepaste tijdvakken gericht op de hele wereld i.p.v. Europa  

Globalisering & verbinding, duurzame ontwikkeling en technologie & mediawijsheid

 • Lessen in digitale geletterdheid en mediawijsheid i.s.m. Mediawegwijs (7 lessen per jaar)
 • Warme Truiendag (februari), Dag van de Aarde (april) en andere lessen over duurzaamheid & klimaat
 • Schooltuinlessen (mei t/m oktober)
 • Scheiden van afval, dagelijks schoolfruit, …
 • OR-markten met een duurzaamheidsdoel (speelgoedmarkt, kledingmarkt, boekenmarkt) (november en juli)
 • Inzamelingsactie voor een kleinschalig goed doel (november/december)  

Democratie, macht, vrijheid & gelijkheid en mensenrechten

 • Bijeenkomsten van de leerlingenraad (6 bijeenkomsten per jaar)
 • Voeren van een klasse!vergadering in iedere klas (6x per jaar)
 • Lessen in discussiëren en in filosoferen
 • Aandacht voor mensen/rechten; o.a. door Dag van de Rechten van het Kind (november)

 

In april 2024 was er een ouderavond over wereldburgerschap, hierbij de powerpoint met de presentatie van die dag.