De Admiraal de Ruyterschool is een kleine, persoonlijke en gemengde school die zich blijft ontwikkelen. De school bevindt zich in een monumentaal pand in het hart van de Baarsjes. Wij bieden een inspirerende en uitdagende plek en werken met zorg aan het uitbreiden van de mogelijkheden van ieder kind. We hechten er aan om ons blijvend te ontwikkelen door in gesprek te gaan met:

  • leerlingen: onze kinderraad; door af te stemmen op de onderwijs- en zorgbehoeften.
  • ouders: als partners in de opvoeding; als klankbord; in de medezeggenschapsraad; de ouderraad op school; als vrijwilliger of gewoon als gesprekspartner.
  • het team: door voortdurend op een onderzoeksmatige wijze aan onze kwaliteit te werken.

Inspectierapport Admiraal de Ruyterschool

Activiteiten

Oktober 2021

25 okt Hele dag

Start thema Herfst groep 1 t/m 3

November 2021

15 nov Hele dag

Start thema Sint groep 1 t/m 3

16 nov Hele dag

Buurtbakkie!

16 nov Hele dag

6-8 Les over dag van de rechten van het kind

18 nov Hele dag

MR vergadering