De Admiraal de Ruyterschool is een kleine, persoonlijke en gemengde school die zich blijft ontwikkelen. De school bevindt zich in een monumentaal pand in het hart van de Baarsjes. Wij bieden een inspirerende en uitdagende plek en werken met zorg aan het uitbreiden van de mogelijkheden van ieder kind. We hechten er aan om ons blijvend te ontwikkelen door in gesprek te gaan met:

  • leerlingen: onze kinderraad; door af te stemmen op de onderwijs- en zorgbehoeften.
  • ouders: als partners in de opvoeding; als klankbord; in de medezeggenschapsraad; de ouderraad op school; als vrijwilliger of gewoon als gesprekspartner.
  • het team: door voortdurend op een onderzoeksmatige wijze aan onze kwaliteit te werken.

Inspectierapport Admiraal de Ruyterschool

kwp2024De Admiraal de Ruyterschool is bekroond tot Klassewerkplek 2024. Hieruit blijkt dat de school een werkplek is waar werkplezier een grote rol speelt. 

"Bij de Admiraal de Ruyterschool hechten ze veel waarde aan het creëren van een stimulerende werkplek, waar passie, samenwerking en innovatie samenkomen om optimale educatieve resultaten te bereiken."

Activiteiten

Juni 2024

18 jun 17:00 - 18:00

MR-OR

24 jun Hele dag

Rondleiding nieuwe ouders + koffie

24-26 jun Hele dag

Kamp groep 8

28 jun Hele dag

OR-markt 2

Juli 2024

1 jul Hele dag

Keti Koti, les in de klas