De Admiraal de Ruyterschool is een kleine, persoonlijke en gemengde school die zich blijft ontwikkelen. De school bevindt zich in een monumentaal pand in het hart van de Baarsjes. Wij bieden een inspirerende en uitdagende plek en werken met zorg aan het uitbreiden van de mogelijkheden van ieder kind. We hechten er aan om ons blijvend te ontwikkelen door in gesprek te gaan met:

  • leerlingen: onze kinderraad; door af te stemmen op de onderwijs- en zorgbehoeften.
  • ouders: als partners in de opvoeding; als klankbord; in de medezeggenschapsraad; de ouderraad op school; als vrijwilliger of gewoon als gesprekspartner.
  • het team: door voortdurend op een onderzoeksmatige wijze aan onze kwaliteit te werken.

Inspectierapport Admiraal de Ruyterschool

Activiteiten

Juni 2021

24 juni Hele dag

Schoolreisje groep 1-3 Schateiland Zeumeren

25 juni Hele dag

Studiedag team, kinderen vrij

30 juni - 2 juli Hele dag

Kamp groep 8

Juli 2021

2 juli Hele dag

Schoolreis groep 6-7 Duinrell

5 juli Hele dag

Afscheidsavond groep 8