De Admiraal de Ruyterschool is een kleine, persoonlijke en gemengde school die zich blijft ontwikkelen. De school bevindt zich in een monumentaal pand in het hart van de Baarsjes. Wij bieden een inspirerende en uitdagende plek en werken met zorg aan het uitbreiden van de mogelijkheden van ieder kind. We hechten er aan om ons blijvend te ontwikkelen door in gesprek te gaan met:

  • leerlingen: onze kinderraad; door af te stemmen op de onderwijs- en zorgbehoeften.
  • ouders: als partners in de opvoeding; als klankbord; in de medezeggenschapsraad; de ouderraad op school; als vrijwilliger of gewoon als gesprekspartner.
  • het team: door voortdurend op een onderzoeksmatige wijze aan onze kwaliteit te werken.

Inspectierapport Admiraal de Ruyterschool

kwp2024De Admiraal de Ruyterschool is bekroond tot Klassewerkplek 2024. Hieruit blijkt dat de school een werkplek is waar werkplezier een grote rol speelt. 

"Bij de Admiraal de Ruyterschool hechten ze veel waarde aan het creëren van een stimulerende werkplek, waar passie, samenwerking en innovatie samenkomen om optimale educatieve resultaten te bereiken."

Activiteiten

April 2024

22 apr Hele dag

Dag van de aarde groep 3-5

23 apr Hele dag

Admiraal presenteert groep 5-6

26 apr Hele dag

Koningsspelen

27 apr - 12 mei Hele dag

Meivakantie

Mei 2024

13 mei Hele dag

Start thema's groep 1-4: Lang geleden, groep 5-6: Middeleeuwen, groep 7-8 Maori