De Admiraal de Ruyterschool is een kleine, persoonlijke en gemengde school die zich blijft ontwikkelen. De school bevindt zich in een monumentaal pand in het hart van de Baarsjes. Wij bieden een inspirerende en uitdagende plek en werken met zorg aan het uitbreiden van de mogelijkheden van ieder kind. We hechten er aan om ons blijvend te ontwikkelen door in gesprek te gaan met:

  • leerlingen: onze kinderraad; door af te stemmen op de onderwijs- en zorgbehoeften.
  • ouders: als partners in de opvoeding; als klankbord; in de medezeggenschapsraad; de ouderraad op school; als vrijwilliger of gewoon als gesprekspartner.
  • het team: door voortdurend op een onderzoeksmatige wijze aan onze kwaliteit te werken.

Inspectierapport Admiraal de Ruyterschool

Activiteiten

April 2021

12 apr Hele dag

Start Ramadan

13 apr Hele dag

Zimmerhoeve 1-2C/ Leskist Islam groep 4-5

14 apr Hele dag

Leskist Islam 1-3

15 apr Hele dag

Zimmerhoeve groep 2-3/ Leskist Islam groep 6-8/ MR vergadering

20 apr Hele dag

Zimmerhoeve groep 3