Jaarkalender

April 2021

12 apr Hele dag

Start Ramadan

13 apr Hele dag

Zimmerhoeve 1-2C/ Leskist Islam groep 4-5

14 apr Hele dag

Leskist Islam 1-3

15 apr Hele dag

Zimmerhoeve groep 2-3/ Leskist Islam groep 6-8/ MR vergadering

20 apr Hele dag

Zimmerhoeve groep 3

22 apr Hele dag

Dag van de aarde

23 apr Hele dag

Koningsspelen

26 apr - 7 mei Hele dag

Meivakantie

Mei 2021

10 mei Hele dag

Kranslegging groep 8/ Groep 1-3 thema Verkeer

12 mei Hele dag

Suikerfeest

13 mei Hele dag

Hemelvaart

14 mei Hele dag

Kinderen vrij

17 mei Hele dag

Deze week Scheepvaartmuseum groep 1-3

19 mei Hele dag

Leskist Islam groep 4-5

20 mei Hele dag

Leskist Islam groep 6-8

24 mei Hele dag

Tweede Pinksterdag

25 mei Hele dag

OR vergadering

31 mei Hele dag

Groep 1-3 thema Zee & Piraten

31 mei - 3 juni Hele dag

Avondvierdaagse

Juni 2021

10 juni Hele dag

NEMO groep 4-5

17 juni Hele dag

MR vergadering

24 juni Hele dag

Schoolreisje groep 1-3 Schateiland Zeumeren

25 juni Hele dag

Studiedag team, kinderen vrij

30 juni - 2 juli Hele dag

Kamp groep 8

Juli 2021

2 juli Hele dag

Schoolreis groep 6-7 Duinrell

5 juli Hele dag

Afscheidsavond groep 8

9 juli Hele dag

Kinderen vrij

12 juli - 20 aug Hele dag

Zomervakantie