Onderwijs Admiraal de Ruyterschool

Binnen ons onderwijs, is er volop ruimte voor vernieuwing. We werken thematisch en onderzoekend; ontplooien de kunstzinnige en creatieve vorming van de leerlingen; leren kinderen zich te presenteren en bieden Engelse les vanaf groep 1.