Thematisch in onderbouw, middenbouw en bovenbouw

In de onderbouw werken we thematisch: het spel of de activiteiten die worden aangeboden passen binnen het actuele thema. Het is een manier van werken waarbij begrippen rond een bepaald onderwerp, maar ook bekende en nieuwe begrippen met elkaar worden verbonden. De onderwerpen worden door de leerkracht zelf vormgegeven. De onderwerpen sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen, alle zintuigen kunnen worden ingezet en er is mogelijkheid te experimenteren en te onderzoeken.

In de midden- en bovenbouw neemt het thematisch werken steeds meer toe. We werken intensief met de thema's vanuit de methode Da Vinci. Taal en rekenactiviteiten (en andere vakgebieden) verbinden we zo aan betekenisvolle activiteiten.

 

Een voorbeeld van thematisch werken in de onderbouw