Admiraal de Ruyterschool: PBS-school

​Op onze school leren kinderen niet alleen, ze ontwikkelen er ook hun persoonlijkheid door zelfvertrouwen op te bouwen en zelfkennis te verwerven. Ze leren om te gaan met elkaar, verdraagzaam te zijn en kennis op te doen van andere culturen en opvattingen. We zorgen op school voor een veilige sfeer.

De Admiraal de Ruyterschool is een PBS-school (Schoolwide Positive Behaviour Support). PBS draagt bij aan een veilige school. We moedigen positief gedrag aan. Daarnaast zijn we KIVA school. KIVA is een evidence based anti-pestprogramma. Pesten wordt voorkomen met dit programma. Als er gepest wordt, werken de kinderen en leerkrachten volgens de KIVA methodiek om het pesten direct de kop in te drukken.​