Academische opleidingsschool

De Admiraal de Ruyterschool is een geaccrediteerde academische opleidingsschool. We werken samen met de UPvA (Universitaire Pabo van Amsterdam) en de HvA (Hogeschool van Amsterdam) om onze toekomstige leerkrachten op te leiden. U zult veel studenten op onze school zien. Daarnaast participeert onze school in de Academische werkplaats Amsterdam.

Met de HvA en de UPvA ontwikkelen we een duurzame ontwikkelagenda en voeren wij structureel onderzoek uit naar relevante school thema’s. We werken in onderzoeks- en ontwikkelgroepen met docenten, studenten en teamleden.