Culturele, beeldende en kunstzinnige vorming

De afgelopen jaren heeft ons onderwijs op het gebied van kunst en cultuur zich uitgebreid. De doelstelling is om alle kinderen (groep 1 t/m 8) in contact te brengen met verschillende kunstvormen.Ten aanzien van culturele, beeldende en kunstzinnige vorming werken we op school thematisch vaak binnen de thema's van Da Vinci. De kunstwerken worden tentoongesteld in de hal en in de gangen.

Op school hebben we vanaf groep 1 een methodische lijn ontwikkeld waarbinnen kinderen leren presenteren. Van al dit moois kunt u genieten tijdens de ‘Admiraal Presenteert!’ waar u voor wordt uitgenodigd.

Onze kinderen krijgen muziekles in alle groepen en daarnaast wordt in groep 3 t/m 6 muziekles verzorgd door een vakdocent.

Allerlei uitstapjes staan ook jaarlijks op het programma zoals Artis, diverse musea, concertgebouw, Slatuinen, schooltuinen, open monumentendag, enz. De activiteiten hangen samen met de thema's. Zo bezoeken we het Rijksmuseum op het moment dat thema kunst bij de onderbouw wordt aangeboden of wordt er een bezoek aan Artis gebracht tijdens het thema dieren. Daarnaast hebben we ook een aantal vaste activiteiten.

Groep 6 bezoekt de schooltuinen in het voorjaar om te zaaien en na de zomervakantie gaan ze om te oogsten. Groep 7 en 8 gaan jaarlijks naar de open monumentendag, in de onder- en middenbouw gaan we naar de Slatuinen of Artis voor natuurlessen of bezoeken we het concertgebouw in het kader van het muziekonderwijs.