Duurzaamheid

Met 'Admiraal Bewust' brengen wij enkele aspecten rondom duurzaamheid onder de aandacht van onze leerkrachten, kinderen en hun ouders en verbinden we deze aan onze bestaande waarden, zoals het belang van onderwijsvernieuwing en ontdekkend leren.

Wij willen ieder kind een veilige en stimulerende omgeving bieden waarin het zich het beste kan ontwikkelen. We zijn allemaal anders en hebben ook allemaal andere ambities voor de toekomst, maar wat ons verbindt is de aarde waarop wij leven. Die moet leefbaar blijven. Onze leerkrachten nemen al lange tijd de omgeving en actualiteit als vertrekpunt voor het onderwijs en weten op die manier leerlingen te betrekken door onderwerpen te koppelen aan hun eigen leefwereld.

Zorg voor elkaar en de omgeving

De zorg voor elkaar en de omgeving staat binnen 'Admiraal Bewust' centraal, waarbinnen de volgende thema's van nadrukkelijk belang zijn voor een leefbare wereld: het tegengaan van klimaatverandering, het vergroten van de biodiversiteit, zuinig zijn met water en het aanpakken van zwerfafval. Deze thema's worden met name benadrukt door aan te haken op bestaande landelijke initiatieven en staan vermeld in de schoolkalender.

Zo blijft bijvoorbeeld de 'warme truiendag' als vanouds op de agenda, maar zal er binnen de klassen ook aandacht worden besteed aan het inzichtelijk maken van de CO₂ impact die het scheelt als we de verwarming die paar graden lager zetten. Daar waar je je negatieve impact kunt verkleinen, kun je er ook voor kiezen je positieve impact te vergroten. Die tweede kant van de medaille komt aan bod bij het planten van bomen tijdens de nationale boomfeestdag; de bomen halen CO₂ uit de lucht en zorgen voor verkoeling en meer biodiversiteit. Over elk kalenderitem in het kader van 'Admiraal Bewust' wordt u tijdig geïnformeerd, zodat u ook thuis hierover met elkaar in gesprek kunt.

Moestuintjes op het schoolplein

In 2020 is het schoolplein vernieuwd. De speeltoestellen zijn nu van hout en er is ruimte voor groen: eigen moestuintjes. Een mooie manier om op eigen grond al maatregelen te nemen voor het behoud van insectensoorten, die onmisbaar zijn voor ons eco-systeem en uiteindelijk onze eigen voedselvoorziening. En ook die voedselvoorziening brengen we direct mooi tot leven voor en door de kinderen. De vernieuwing van het plein is grotendeels gedaan door hergebruik van bestaande materialen. Bewust dus. In de bovenbouw gaan de kinderen wekelijks naar de schooltuinen. Doel van de lessen is kennis van en respect voor natuur en milieu vergroten en draagt bij aan meer betrokkenheid.

Positive Behaviour Support plan

Het allerbelangrijkste vinden wij dat kinderen vooral kind kunnen zijn. Op een positieve manier geven wij de kinderen iets mee en belonen we bewust gedrag via ons Positive Behaviour Support plan. De kinderen kunnen bijvoorbeeld groene munten verdienen als zij met hun gedrag bijdragen aan een leefbare wereld en ervaren op die manier dat ze zelf invloed kunnen uitoefenen om iets te veranderen. Aangezien er in de ontwikkeling van het nieuwe curriculum in het basisonderwijs al veel aandacht is voor duurzaamheid, hebben wij er voor gekozen af te wachten totdat dit standaard in het onderwijsprogramma wordt verwerkt. De focus ligt voor het komende schooljaar dus op bewustwording rondom de grote thema's middels eenmalige activiteiten.