"Midden in de straat, midden in het leven"

De Admiraal de Ruyterschool is een kleine, persoonlijke basisschool. De populatie van onze school is superdivers; een echte afspiegeling van onze buurt. De school bevindt zich in een monumentaal pand in het hart van de Baarsjes. Wij bieden een inspirerende en uitdagende plek en werken met zorg aan het uitbreiden van de mogelijkheden van ieder kind. 
We zien de school als een waardengemeenschap, waar niet alleen schoolvakken worden geleerd, maar waar kinderen worden toegerust voor de samenleving van vandaag en morgen; een mini-samenleving, waar leraren en ouders samenwerken aan de ontwikkeling van alle leerlingen. In deze superdiverse samenleving hebben we op onze school oog voor zowel cognitieve, sociale, etnische als culturele diversiteit.  
We zien:
 • balans tussen aanleren van schoolse vaardigheden; taal, lezen, rekenen en inspirerend onderwijs; thematisch en onderzoekend;
 • een sociale omgeving; veilig schoolklimaat waar een basis is voor omgaan met elkaar en een voorwaarde voor leren;
 • passend onderwijs; ondersteunend waar extra zorg of uitdaging nodig is.
We hechten eraan om ons blijvend te ontwikkelen door in gesprek te gaan met:
 • leerlingen: onze kinderraad; door af te stemmen op de onderwijs- en zorgbehoeften;
 • ouders: als partners in de opvoeding; als klankbord; in de medezeggenschapsraad; de ouderraad op school; als vrijwilliger of gewoon als gesprekspartner;
 • het team: door voortdurend op een onderzoeksmatige wijze aan onze kwaliteit te werken.
We zetten talentontwikkeling in binnen ons onderwijs door een brede kijk op verschillen tussen kinderen/ leerlingen door:  
 • af te stemmen van achtergrond en individuele kenmerken: elkaar zien;  
 • dit te vertalen naar een didactische- en pedagogische goede praktijk.  

Academische Opleidingsschool

We zijn een Academische Opleidingsschool. Er worden veel studenten opgeleid. We verrichten structureel onderzoek naar onze onderwijspraktijk met de HvA en UvA. We vergroten daarmee de kwaliteit van ons onderwijs. Als team professionaliseren we nieuwsgierig en onderzoekend! Bovenal waarderen de kinderen en ouders onze school als zeer veilig en een plek waar het prettig is om te leren, te werken en te spelen.

Wetenswaardigheden

Een aantal belangrijke dingen van onze school:

 1. De Admiraal de Ruyterschool huist vanaf 1924 in een monumentaal pand en kent een rijke en bijzondere historie. Er is op school een vriendelijke en open sfeer en we hechten aan structuur en samenhang. Naast degelijk onderwijs, is er volop ruimte voor vernieuwing. We werken thematisch en onderzoekend; ontplooien de kunstzinnige en creatieve vorming van de leerlingen; leren kinderen zich te presenteren en bieden Engelse les vanaf groep 1.
 2. Onze school staat midden in de straat en midden in de wijk de Baarsjes. We onderwijzen kinderen binnen een grootstedelijke context en dragen als team ons steentje bij in de burgerschapsvorming van onze leerlingen. De leerlingen hebben volop inspraak. Zo is er een actieve leerlingenraad en bij veel onderwerpen mag de leerlingenraad mee beslissen.
 3. Wij zien ouders als belangrijke samenwerkpartner. De ouders worden vertegenwoordigd door de actieve Ouderraad en Medezeggenschapsraad. Ook zijn er diverse onderzoeksgroepen waar ouders in participeren. We staan voor een goede samenwerking met de ouders omdat dit van het allergrootste belang is voor onze kinderen.

Diversiteit

Onze school is een afspiegeling van de superdiverse samenstelling van de buurt. We realiseren ons dan ook dat we een sociaal- en maatschappelijke functie hebben en nemen daarin ook onze verantwoordelijkheid.  Wij zijn ons ervan bewust dat we als school een belangrijke rol in spelen in het mede -opvoeden van uw kinderen tot maatschappelijk bewuste mensen. 

We dragen uit en leren de kinderen dat we elkaar niet racistisch bejegenen (uiten van minachting, vijandigheid of haat van het ene mens naar de ander) discrimineren (ongelijk behandelen, achterstellen) of mensen uitsluiten op basis van (persoonlijke) kenmerken.  De school heeft een zogenoemd Burgerschapsplan.