Admiraal de Ruyterschool ouderraad (OR)

De ouderraad bestaat uit een groep betrokken ouders en komt meerdere keren per jaar bij elkaar. Verder vergadert de ouderraad gemiddeld vier keer per jaar met de school; met de directie en één of meer leerkrachten. Tijdens die vergaderingen wordt besproken wat er speelt bij de ouders op school en heeft de ouderraad een adviesrol over verschillende onderwerpen waar de school mee bezig is.

Doel van de OR

Het doel van de OR is om een belangrijke brugfunctie te vervullen tussen ouders en school. Zo wordt de samenwerking tussen school en ouders vergroot. Door te luisteren naar wat er leeft op school, ouders te stimuleren om bijeenkomsten en/of activiteiten bij te wonen en door thema’s die bij de ouders en kinderen spelen aan te kaarten, wil de OR bijdragen aan een goede en plezierige sfeer op school. Een school waarbij ouders zich betrokken voelen en waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

De OR organiseert en ondersteunt verschillende activiteiten door het jaar heen. Zo staat bijvoorbeeld één keer per maand de Koffiekar voor de deur van de school, zodat ouders met elkaar kunnen praten of kennismaken onder het genot van een kopje koffie. De ouderraad heeft ook een actieve rol bij de avond4daagse. Er lopen elk jaar veel kinderen en ouders mee en het is daardoor steeds weer een succes!

Contact met de OR

Met vragen, opmerkingen of leuke ideeën kan je mailen met admiraalouderraad@gmail.com of langskomen bij de Koffiekar!

Ouderbijdrage

Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage. Daarvan bekostigen we o.a.:  

  • Extra thema-activiteiten
  • Kerst  
  • Schoolreis/kamp
  • Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.

De oudergeleding van de MR heeft instemmingsrecht op de hoogte en de begroting van de ouderbijdrage. De MR heeft ingestemd met een ouderbijdrage van € 40,- (groep 1-4), €50,- (groep 5-7) en €70,- (groep 8) per kind per jaar. Ouders met een stadspas kunnen met de stadspas betalen.  

Wij hopen dat ouders - waar mogelijk - de bijdrage voldoen. Wij hebben het nodig voor het organiseren van extra activiteiten. Echter: de ouderbijdrage is niet verplicht. Alle kinderen doen met alle activiteiten mee, ook als hun ouders de ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen.