Actieve kinderraad Admiraal de Ruyterschool​

Er is op school een actieve kinderraad sinds 2011. De kinderraad vergadert met de directie zo’n vier keer per jaar. De kinderraad heeft zich de afgelopen jaren met de volgende zaken bezig gehouden:

  • het ontwikkelen van de schoolregels
  • het ontwikkelen van beleid over gezond eten en drinken op de Admiraal
  • het met de directie praten over de uitslag van de leerling enquetes, onder andere over veiligheid, en het vast stellen van verbeterpunten
  • het meedenken over de jaarafsluiting
  • het meedenken over de inrichting van de speelplaats​