Vertrouwenspersonen

Iedereen hoort zich veilig te voelen op school! Als je als kind ergens mee zit, kun je naar juf Ineke en/of Brenda Zij zijn de vertrouwenspersonen van de school. Dit betekent dat ze vooral luisteren naar jouw verhaal. Mochten er situaties voorkomen waarover u met een vertrouwenspersoon wilt praten, dan zijn Ineke Bunink en/of Brenda van Oostveen de eerst aangewezen personen waar u contact mee op kunt nemen:
i.bunink@askoscholen.nl
b.van.oostveen@askoscholen.nl

Zij kunnen verder verwijzen naar de vertrouwenspersonen binnen de ASKO:

Mevrouw E. Brouwer, telefoon 06-31631611, ebrouwer@hetabc.nl 
De heer Arnoud Kok, telefoon 070-2600032B arnoud@cvp-plus.nl

De ASKO hanteert een klachtenprocedure en deze kunt u vinden op www.askoscholen.nl.

Preventie en BHV

Op school is een preventiemedewerker en veel leerkrachten en overblijfkrachten zijn opgeleid tot BHV’er (bedrijfshulpverlener). Zij verlenen eerste hulp bij kleine en grotere ongelukken en blessures. Elk jaar wordt er door de BHV-ers een ontruimingsoefening gedaan. De brandmeld-installatie wordt maandelijks door de preventiemedewerker getest.

Verwerking leerlingengegevens en privacy

De ASKO heeft een reglement opgesteld ter bescherming van persoonsgegevens van leerlingen en ouders. Uiteraard willen de scholen in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens omgaan met de persoonsgegevens van leerlingen en ouders. Meer informatie en het volledige reglement vindt u op de website van ASKO scholen

Als een leerling of diens ouders een klacht hebben over de manier waarop de school omgaat met persoonsgegevens, dan is de Klachtenregeling van de ASKO van toepassing.