De nieuwsbrief van april met onder meer informatie over de avond4daagse en de Koningsspelen.