Informatie over de school

INFORMATIEOCHTENDEN 

Bent u op zoek naar een school voor uw kind? Voor het bijwonen van een rondleiding kunt u gebruik maken van onderstaande aanmeldtool. Lukt het op deze data niet, dan kunt u een mail sturen naar de directie.

 
2024: maandag 24/6, maandag 16/9, dinsdag 15/10, maandag 11/11, woensdag 18/12.
2025: maandag 20/1, maandag 17/3, woensdag 9/4, maandag 19/5, woensdag 25/6
 

Tijdens de informatie-ochtenden staat vanaf 8.30 uur Buurtbakkie! voor de school. Onze ouders drinken voor de school een bakje koffie. Een mooie gelegenheid om kennis te maken met de ouders van school. 

De informatieochtenden gaan door in kleine groepjes. We vragen u om zich hiervoor aan te melden en hierbij aan te geven met hoeveel personen u komt. Vul daarvoor onderstaand formulier in (kies eerst een dag & tijd):

 

Lukt het niet of heeft u vragen? Stuur dan een mail naar admiraalderuyter.directie@askoscholen.nl

Nadere info hierover kunt u lezen via onderstaande link op de website van Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam (BBO).

Aanmelden en inschrijven

Bekijk de video 'Aanmelden en inschrijven basisschool' van de Gemeente Amsterdam. 

Voor het eerst naar de basisschool
Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Op vrijwel alle Amsterdamse basisscholen gaat het aanmelden en het toedelen van de plaatsen op dezelfde wijze.

Aanmelden voor de basisschool
Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het aanmeldformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid. U meldt uw kind aan door dit aanmeldformulier in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.

Voorrangsscholen
Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde (deelnemende) basisscholen. Welke scholen dat zijn, wordt bepaald door de loopafstand tussen het officiële woonadres van een kind en de scholen. Wanneer u op schoolwijzer.amsterdam.nl het woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, ziet u of onze school voor uw kind een voorrangsschool is.

Wat moet u doen?
Als onze school uw eerste voorkeur is, lever dan het aanmeldformulier (geen kopie of scan) bij ons in.

Zorg dat u na de stedelijke plaatsing uw kind op tijd inschrijft. Uw kind heeft pas daarna definitief een plaats op deze school; de officiële inschrijving volgt zodra het 4 jaar is en op school begint.

Inleverdata voor het voorkeursformulier
De datum waarop het voorkeursformulier moet zijn ingeleverd, hangt af van de geboortedatum van uw kind. De uiterste data zijn voor:

  • kinderen geboren tussen 1 september 2020 en 31 december 2020 aanmelden voor 7 maart 2024

  • kinderen geboren tussen 1 januari 2021 en 30 april 2021 aanmelden voor 6 juni 2024

  • kinderen geboren tussen 1 mei 2021 en 31 augustus 2021 aanmelden voor 7 november 2024

Meer informatie
Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020 716 3801 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl. Op de website van het BBO www.bboamsterdam.nl vindt u ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen.